Archiwum kategorii: Certyfikaty

1. Software requirements (wymagania oprogramowania)Obszar ten związany jest z pozyskiwaniem, analizą, specyfikacją i walidacją wymagań oprogramowania. Powszechnie uważa się że, złe wykonanie tych aktywności stanowi duże zagrożenie dla projektu informatyczne. Wymagania oprogramowanie wyrażają narzucone na produkt potrzeby i ograniczenia w celu rozwiązania rzeczywistego problemu. 2. Software design (projektowanie i projekt oprogramowania)Standard IEEE610.12-90 definiuje projektowanie jako “proces definiowania architektury, komponentów, interfejsów i innych charakterystyk systemu lub komponentu. Projekt oprogramowania jest zdefiniowany jako rezultat procesu projektowania. Projektowanie oprogramowania skład a się z dwóch aktywności: Projektowanie architektury oprogramowania – opisywanie struktur i organizacji oprogramowania na wysokim poziomie i identyfikowania komponentów oprogramowania. Projektowanie szczegółowe – szczegółowe opisywanie komponentów, tak by na podstawie projektu możliwa była ich konstrukcja. 3. Software construction (konstrukcja oprogramowania)Termin konstrukcja oprogramowania oznacza tworzenie działającego oprogramowania poprzez kodowanie, weryfikację, testowanie jednostkowe, testowanie integracyjne i debugowanie. 4. Software testing (testowanie oprogramowania)Testowanie jest aktywnością wykonywaną w celu oceny jakości produktu i ulepszania go poprzez identyfikację defektów i problemów. Na testowanie oprogramowania składa się dynamiczna weryfikacja zachowania programu na podstawie zestawu…

Czytaj dalej

Zapraszamy do wzięcia udziału w trzecim z cyklu 4 szkoleń przygotowujących do egzaminu na certyfikat CSDP Certyfikat CSDP jest uznanym na całym świecie dokumentem poświadczającym posiadanie kompleksowej wiedzy oraz doświadczenia w dziedzinie inżynierii oprogramowania. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu na certyfikat CSDP oraz zapoznanie z metodami konstrukcji testowania i pielęgnacji oprogramowania. Kurs zakończy się egzaminem próbnym obejmującym zakres szkolenia Szkolenie przeznaczone jest dla osób przygotowujących się do egzaminu CSDP, jak również wszystkich tych, którzy uczestniczą w procesie wytwarzania oprogramowania: kierowników projektów informatycznych, członków zespołów informatycznych, projektantów, analityków. Agenda szkolenia: Konstrukcja oprogramowania (Software Construction) Podstawy konstrukcji oprogramowania (Software Construction Fundamentals) Zarządzanie konstrukcja oprogramowania (Managing Construction) Integracja i wdrażanie systemu informatycznego (System Integration and Deployment) Pielęgnacja oprogramowania (Software Maintenance) Testowanie oprogramowania (Software Testing) Podstawy testowana oprogramowania (Software Testing Fundamentals) Poziomy testów (Test Levels) Techniki testowania (Test Techniques) Projektowanie testów (Test Design) Dokumentowanie testów (Test Documentation) Proces testowania (Test Process) Dzień I 10:00-10:15 Rejestracja 10:15-13:30 Wykłady i ćwiczenia 13:30-14:30 Obiad 14:30-17:00 Wykłady i ćwiczenia Dzień II…

Czytaj dalej

Informatyka ma już kilkadziesiąt lat i powoli zaczyna dojrzewać do przekształcenia się w dojrzałą profesję. Intensywne działania w tym kierunku wykonuje ostatnio jedna z największych międzynarodowych organizacji zrzeszających informatyków IEEE Computer Society. Po kilku latach badań w środowiskach związanych z informatyką, zarówno po stronie producentów jak i klientów, jej członkowie doszli do wniosku, że jest już czas, żeby zacząć oferować specjalny certyfikat Certified Software Development Professional (CSDP) poświadczający posiadanie kompleksowej wiedzy w dziedzinie inżynierii oprogramowania.Centra egzaminacyjne znajdują się w USA, Kanadzie, Indiach, Brazylii, Chinach, Irlandii Japonii, Rosji i na Węgrzech Certyfikat CSDP jest uznanym na całym świecie dokumentem poświadczającym posiadanie kompleksowej wiedzy oraz doświadczenia w dziedzinie inżynierii programowania. Od czerwca 2004 egzamin na certyfikat będzie można zdać również w Polsce! Każdy, kto zgłosi chęć uczestnictwa w całym cyklu szkoleń przygotowujących do egzaminu i prześle do nas formularz zgłoszeniowy otrzyma dwa tomy CSDP Resource Guide – podręcznika wydawanego przez IEEE Computer Society, napisanego z myślą o osobach, które chcą przygotować się do egzaminu oraz 10% rabat na wszystkie szkolenia. Szkolenia przeznaczone są dla: kierowników projektów informatycznych, analityków systemowych,…

Czytaj dalej

3/3