Konstrukcja i testowanie oprogramowania kurs 3

Konstrukcja i testowanie oprogramowania kurs 3

Zapraszamy do wzięcia udziału w trzecim z cyklu 4 szkoleń przygotowujących do egzaminu na certyfikat CSDP

Certyfikat CSDP jest uznanym na całym świecie dokumentem poświadczającym posiadanie kompleksowej wiedzy oraz doświadczenia w dziedzinie inżynierii oprogramowania.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu na certyfikat CSDP oraz zapoznanie z metodami konstrukcji testowania i pielęgnacji oprogramowania. Kurs zakończy się egzaminem próbnym obejmującym zakres szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób przygotowujących się do egzaminu CSDP, jak również wszystkich tych, którzy uczestniczą w procesie wytwarzania oprogramowania: kierowników projektów informatycznych, członków zespołów informatycznych, projektantów, analityków.

Agenda szkolenia:

 • Konstrukcja oprogramowania (Software Construction)
  • Podstawy konstrukcji oprogramowania (Software Construction Fundamentals)
  • Zarządzanie konstrukcja oprogramowania (Managing Construction)
  • Integracja i wdrażanie systemu informatycznego (System Integration and Deployment)
 • Pielęgnacja oprogramowania (Software Maintenance)
 • Testowanie oprogramowania (Software Testing)
  • Podstawy testowana oprogramowania (Software Testing Fundamentals)
  • Poziomy testów (Test Levels)
  • Techniki testowania (Test Techniques)
  • Projektowanie testów (Test Design)
  • Dokumentowanie testów (Test Documentation)
  • Proces testowania (Test Process)
Dzień I
10:00-10:15Rejestracja
10:15-13:30Wykłady i ćwiczenia
13:30-14:30Obiad
14:30-17:00Wykłady i ćwiczenia
Dzień II
9:00-13:30Wykłady i ćwiczenia
13:30-14:30Obiad
14:30-15:30Wykłady i ćwiczenia
15:30-17:00Próbny egzamin
plan kursu 3