Projektowanie systemów informatycznych kurs 2

Projektowanie systemów informatycznych kurs 2

Zapraszamy do wzięcia udziału w drugim z cyklu 4 szkoleń przygotowujących do egzaminu na certyfikat CSDP.

Certyfikat CSDP jest uznanym na całym świecie dokumentem poświadczającym posiadanie kompleksowej wiedzy oraz doświadczenia w dziedzinie inżynierii oprogramowania.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu na certyfikat CSDP oraz zapoznanie z nowoczesnymi metodami projektowania systemów informatycznych. Kurs zakończy się egzaminem próbnym obejmującym zakres szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób przygotowujących się do egzaminu CSDP, jak również wszystkich innych, którzy chcą zapoznać się nowoczesnymi metodami projektowania i implementacji systemów informatycznych: projektantów, analityków, kierowników projektów informatycznych i członków zespołów informatycznych.

Agenda szkolenia

 • Projektowanie oprogramowania (Software Design)
  • Podstawy projektowania oprogramowania (Software Design Fundamentals)
  • Struktura i architektura oprogramowania (Software Structure and Architecture)
  • Analiza i ocena jakości projektu (Software Design Quality Analysis and Evaluation)
  • Strategie i metody projektowania oprogramowania (Software Design Strategies and Methods)
  • Dokumentowanie projektu (Software Design Notation and Documentation)
  • Bezpieczeństwo w systemach i oprogramowaniu (Software and System Safety)
  • Czynniki ludzkie w projektowaniu oprogramowania (Human Factors in Software Design)
Dzień I
10:00-10:15Rejestracja
10:15-13:30Wykłady i ćwiczenia
13:30-14:30Obiad
14:30-17:00Wykłady i ćwiczenia
Dzień II
9:00-13:30Wykłady i ćwiczenia
13:30-14:30Obiad
14:30-15:30Wykłady i ćwiczenia
15:30-17:00Próbny egzamin
plan zajęć kursu 2