Inżynieria wymagań oprogramowania kurs 1

Inżynieria wymagań oprogramowania kurs 1

„Najtrudniejszym elementem budowy systemu informatycznego jest dokładne określenie, co zbudować. Żadna inna część pracy koncepcyjnej nie jest tak trudna, jak stworzenia szczegółowych wymagań […]. Żaden inny element nie upośledza tak bardzo końcowego systemu, jeżeli jest wykonany nieprawidłowo i żaden inny element nie jest tak trudny do poprawienia w dalszej fazie projektu.”
Fred Brooks – jeden z ojców inżynierii oprogramowania

Zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszym z cyklu 4 szkoleń przygotowujących do egzaminu na certyfikat CSDP
Certyfikat CSDP jest uznanym na całym świecie dokumentem poświadczającym posiadanie kompleksowej wiedzy oraz doświadczenia w dziedzinie inżynierii oprogramowania.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu na certyfikat CSDP oraz zapoznanie z nowoczesną inżynierią wymagań. Kurs zakończy się egzaminem próbnym obejmującym zakres szkolenia.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • kierowników projektów informatycznych,
 • analityków systemowych,
 • członków grup projektowych,
 • reprezentantów użytkowników
 • wszystkich uczestniczących w procesie zbierania, dokumentowania, analizowania i zarządzania wymaganiami, zarówno od strony wykonawcy, jaki i klienta
 • osób, które chciałyby skutecznie przygotować się do egzaminu na CSDP

Agenda szkolenia:

 • Wprowadzenie do certyfiaktu CSDP
 • Proces inżynierii oprogramowania (Software Engineering Process)
 • Praktyki biznesowe i ekonomia inżynierii (Business Practices and Engineering Economics)
 • Wymagania oprogramowania (Software Requiremetns)
  • Podstawy wymagań oprogramowania (Software Requirements Fundamentals)
  • Proces inżynierii wymagań (Requirements Process)
  • Pozyskiwanie wymagań (Requirements Elicitation)
  • Analiza wymagań (Requirements Analysis)
  • Dokumentowanie wymagań (Requirements Specification)
  • Walidacja wymagań (Requirements Validation)
  • Zarządzanie wymagaanimi (Requirements Management)
  • Najlepsze praktyki (Best Bractices)
Dzień I
10:00-10:15Rejestracja
10:15-13:30Wykłady i ćwiczenia
13:30-14:30Obiad
14:30-17:00Wykłady i ćwiczenia
plan zajęć kursu
Dzień II
9:00-13:30Wykłady i ćwiczenia
13:30-14:30Obiad
14:30-15:30Wykłady i ćwiczenia
15:30-17:00Próbny egzamin
plan zajęć kursu

Prowadzący:
„Inżynieria wymagań oprogramowania”, tak jak pozostałe szkolenia z cyklu, prowadzone będą przez dr Jacka, teoretyka i praktyka od lat zajmującego się inżynierią oprogramowania.