Zarządzanie i jakość w inżynierii oprogramowania kurs 4

Zarządzanie i jakość w inżynierii oprogramowania kurs 4

Zapraszamy do wzięcia udziału w czwartym z cyklu 4 szkoleń przygotowujących do egzaminu na certyfikat CSDP

Certyfikat CSDP jest uznanym na całym świecie dokumentem poświadczającym posiadanie kompleksowej wiedzy oraz doświadczenia w dziedzinie inżynierii oprogramowania.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu CSDP oraz zapoznanie z zagadnieniami związanymi z zarządzaniem i jakością w inżynierii oprogramowania. Kurs zakończy się końcowym egzaminem próbnym obejmującym cały zakres materiału wymaganego na egzaminie CSDP.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób przygotowujących się do egzaminu CSDP, jak również wszystkich tych, którzy chcą zapoznać się ze współczesną inżynierią oprogramowania.

Agenda szkolenia:

 • Zarządzanie w inżynierii oprogramowania (Software Engineering Management)
  • Inicjalizacja i definiowanie zakresu (Initiation and Scope Definition)
  • Miernictwo w inżynierii oprogramowania (Software Engineering Measurement)
  • Planowanie projektu (Software Project Planning)
  • Realizacja projektu (Software Project Enactment)
  • Przeglądy i oceny (Review and Evaluation)
  • Zamknięcie projektu (Project Closure)
 • Zarządzanie konfiguracją oprogramowania (Software Configuration Management)
 • Jakość oprogramowania (Software Quality)
 • Narzędzia i metody inżynierii oprogramowania (Software Engineering Tools and Methods)
 • Końcowy egzamin próbny
Dzień I
10:00-10:15Rejestracja
10:15-13:30Wykłady i ćwiczenia
13:30-14:30Obiad
14:30-17:00Wykłady i ćwiczenia
Dzień II
9:00-13:30Wykłady i ćwiczenia
13:30-14:30Obiad
14:30-15:30Wykłady i ćwiczenia
15:30-17:00Próbny egzamin
Dzień III
9:00-13:30Końcowy egzamin próbny
13:30-14:30Obiad
14:30-16:00Omówienie wyników egzaminu
16:00Zakończenie
plan zajęć kursu nr. 4